2018-01-22

ක්‍රිකට් දේශප්‍රේමියෝ සහ විල්පත්තු දේශප්‍රේමියෝ

මේ රටේ ක්‍රිකට් දේශප්‍රේමියෝ සහ විල්පත්තු දේශප්‍රේමියෝ අතර කිසිම වෙනසක් නැත. දෙපිරිස ම තමන් ආදරේ කරන ක්‍රිකට් සහ විල්පත්තුව ඇත්තේ මේ රට තුළ බව දන්නේ නැත. ක්‍රිකට් හෝ විල්පත්තුව රැකෙන්නේ රට රැකුණොත් බව ඒ රටේ ජාතිය සහ සංස්කෘතිය රැකුණොත් බව මොවුන් දන්නේ නැත. ඔවුන් සිතාන ඉන්නේ ලංකාව ඇත්තේ විල්පත්තුව මැද බවය. නැතහොත් ක්‍රිකට් පිටිය මැද බවය.

එහෙත් රට නමැති වැවේ බැම්ම සිඳුණු කල වැව සිඳී වැව් දියෙන් පෝෂණය වූ ක්‍රිකට් වැනි කුඩ මසුන් කොකුන්ගේ පහසු ගොදුරු වෙයි. වැව හැඩ කළ වැව්දිය වාෂ්ප වීම අවම කළ විල්පත්තු වැනි නෙළුම් යායවල් වියළෙයි. මල් කැකුළු දෑස් නෑරම මිලින වෙයි. වැව විනාශ වූ පසු එහි මසුන් සුරැකීමට හෝ නෙළුම් වැවීමට සිහින මැවීම අරගල කිරීම විහිළුවකි.

මේ අතොරයෙන් ක්‍රිකට් නමැති කුඩ මසුන් හෝ විල්පත්තුව නමැති නෙළුම් යාය රැකගන්න නම් අප ඒ සියල්ල දරා සිටිමින් පෝෂණය කර සුරකින රට නමැති මහා වැව සුරැකිය යුතුමය. ජාතිය නමැති වැව් බැම්ම රැකගත යුතුය. සංස්කෘතිය නමැති වැවට දිය දෙන වැව් ඉහත්තාවේ වනපෙත බිම රැකගත යුතුය.

කොටින් ම හදවතේ ඇති දේශප්‍රේමය ක්‍රිකට් සහ විල්පත්තු පටු සීමාවෙන් ඔබ්බට ගෙන ගොස් අපේ රට දක්වා පුළුල් කරගත යුතුයි. එමගින් රට දැය සහ සංස්කෘතිය රකින කළ ඒ රට තුළ ඇති ක්‍රිකට් සහ විල්පත්තුව පමණක්  නොව සෙසු රැකගත යුතු සියල්ල ද කදිමට සුරැකෙයි.

No comments: