2008-04-10

ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!


රටට දැයට ආගමයට හෝ බසට
ඔබට කළැ’කි සුළු මෙහෙයක් වත් නොකොට
නිවට බැවින් තව මුළු ගැන්වී නොසිට
සිතට වැර කවා ගෙන එව ! පෙරමුණට

හැම දැයෙකැ මැ හැම මිනිසෙකු මැ පිබිදිලා
යොමමින සිය නුවණ නැ‍ඟෙනා සැටිය බලා
කමකට නැති නොයෙක් බේ ඇදැ ගෙන මෙකලා
කුමටද? තැවෙනු යවු ! පෙරට මැ පහන බලා
(කුමාරතුංග මුනිදාස මහතා)

2 comments:

ඔහේ said...

ඔබටත් සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා නාමල්. හැකිනම් සන්හිඳේ ලිපි විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ ක්‍රමයක් සාදා දෙන්න. උදා - ෆීඩ් බර්නර්

නාමල් උඩලමත්ත said...

ඔබේ සුබ පැතුමට බොහොම ස්තුතියි. ඔබේ ඉල්ලීම ද ළඟදීම ඉටු කරමි.